Schade aan het glazuur door een trauma

Schade aan het glazuur door een trauma
dinsdag 29 september 2020

Een klap of een ongeluk kan ervoor zorgen, dat er schade ontstaat aan één of meer tanden. De schade kan gering maar ook ernstig zijn.
Voor een leek is het niet altijd goed in te schatten hoe groot de schade is.
De stelregel luidt:

Neem altijd zo snel mogelijk contact op met de tandarts

Uitgevallen tand incl. wortel
Bij een uitgevallen tand uit het blijvend gebit is het belangrijk, dat de tand weer zo snel mogelijk op zijn plaats staat. Wanneer dit binnen een uur gebeurt, zijn de vooruitzichten het gunstigst.
Een tand kan weer vastgroeien, maar mag tijdens het vervoer naar de tandarts niet uitdrogen. Plaats hem of terug in de kaak of, als dat niet lukt, bewaar de tand in speeksel (onder de tong of tussen je kiezen en wangen).
De tandarts zal de tand op de juiste plaats terugzetten en fixeren door de tand met behulp van een spalk te verbinden met de buurelementen.

Schade aan het glazuur

Ook wanneer er een stuk van de tand is afgebroken is het goed om snel naar de tandarts te gaan. Het afgebroken stuk kan worden teruggeplaatst of worden vervangen door een composiet-vulmateriaal.

In dit geval hebben we een digitale mondscan aangeleverd gekregen, waarbij we 4 elementen hebben opgesteld. Daar hebben we print modellen van gemaakt, zodat de tandarts de nieuwe situatie over kon nemen in de mond dmv een mal.